Corona (COVID-19) beleid Sleutel24.nl

Sleutel24.nl volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

 

Afspraken & bezoekers aan onze kantoren
We verlenen uitsluitend toegang tot ons kantoor aan mensen die een afspraak hebben. Vooraf wordt contact met u opgenomen om in te schatten of er risico’s zijn.

 

Onder risico’s wordt verstaan:
• U heeft verkoudheidsklachten, zoals loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging van uw temperatuur tot 38 graden Celsius.

• U of een huisgenoot(e) van u heeft verkoudheidsklachten én koorts en/of temperatuurverhoging (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid.

• Indien u en/of uw huisgenoot 24 uur geen klachten (meer) heeft, is er geen sprake van een risico.

• Bij directe contact in verband met de uitvoering van diensten van Sleutel24 is het uitgangspunt om de richtlijnen van het RIVM aan te houden en de richtlijnen die Sleutel24 hanteert.

• Uit voorzorg schenken wij geen koffie en/of thee.

• Bij aanwezigheid in één van onze kantoren en bij direct contact met de medewerkers van Sleutel24 vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.

• Alle medewerkers van Sleutel24 houden zich aan de RIVM richtlijnen. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor.

 

Medewerkers
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast volgt Sleutel 24 zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken. Dit betekent dat wij tot nader bericht in poules werken, dus deels vanuit huis en deels op kantoor, om wel de continuïteit en de doorgang van de afspraken mogelijk te maken. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk via doorschakeling van vaste nummers naar hun mobiele nummer en ook rechtstreeks mobiel bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoor mailadres bereikbaar. Raadpleeg voor rechtstreekse contactgegevens deze site onder www.sleutel24.nl .

 

Actueel
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Met vriendelijke groet,

TEAM Sleutel24